Påminning om innlevering av verjerekneskap

Fristen for å sende inn verjerekneskap for 2018 er 30. april 2019.

Fylkesmannen føretrekker digital innsending og oppfordrar alle verjer til å sende inn verjerekneskapen via Altinn.

Vi har tidlegare skrive ein artikkel om innlevering av rekneskapen. Der vil du finne svar på mange av dei vanlegaste spørsmåla.