Nedetid for Mine vergemål og ny versjon

I perioden 20.05.19 til 17.06.19 vil løysinga Mine vergemål vere utilgjengeleg for verjene på grunn av vedlikehald og oppgradering.

Måndag 20.05.19 planlegg Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) å gjennomføre ei utfasing av dagens sikkerheitsløysing som blir brukt på Mine vergemål.

I staden for å oppgradere dagens løysing vert det jobba med den nye versjonen av Mine vergemål. Denne løysinga vil vere grunnmuren for framtidig utvikling og forbetring av Mine vergemål. I desse vekene vil løysinga bli testa og klargjort før verjene får tilgang til å logge seg inn måndag 17.06.19. Verjene kan i denne perioden ta kontakt med Fylkesmannen ved behov.

Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida ofte stilte spørsmål.

 

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

fmvlpost@fylkesmannen.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 1200-1400.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Liv Sørevik, seksjonsleiar