Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
august 2020
19. aug - 18. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Julie Daae Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova Tilsynet vert varsla som eit stadleg tilsyn. Vi vil kome tilbake til tidspunktet for gjennomføring av intervju.
20. aug - 15. des 34 - 51 Fylkesmannen v/ Astrid Terese Aam Tilsyn med Vestland fylkeskommune og vidaregåande opplæring for vaksne Dokumenttilsyn
20. aug - 30. nov 34 - 49 Fylkesmannen v/Line Sperre Tilsyn med Vik kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage Vik
september 2020
23. sep 39 Fylkesmannen v/Sondre Lekve Bjelle Tilsyn med Aurland kommune - kommunal beredskapsplikt Aurland kommune
oktober 2020
21. okt 43 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Fjaler kommune - kommunal beredskapsplikt Fjaler kommune
november 2020
04. nov 45 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Bergen kommune - kommunal beredskapsplikt Bergen kommune
18. nov 47 Fylkesmannen v/Anne Eide Tilsyn med Samnanger kommune - kommunal beredskapsplikt Samnanger kommune
Dato Arrangement
august 2020
19. aug - 18. des Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova
20. aug - 15. des Tilsyn med Vestland fylkeskommune og vidaregåande opplæring for vaksne
20. aug - 30. nov Tilsyn med Vik kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage
september 2020
23. sep Tilsyn med Aurland kommune - kommunal beredskapsplikt
oktober 2020
21. okt Tilsyn med Fjaler kommune - kommunal beredskapsplikt
november 2020
04. nov Tilsyn med Bergen kommune - kommunal beredskapsplikt
18. nov Tilsyn med Samnanger kommune - kommunal beredskapsplikt