Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
mai 2020
28. mai - 30. okt 22 - 44 Fylkesmannen v/Oda Eikeland Myrnes Tilsyn med Sunnfjord kommune- Halbrend skule med tema spesialundervisning Førde - Halbrend skule
28. mai - 30. okt 22 - 44 Fylkesmannen v/Oda Eikeland Myrnes Tilsyn med Askøy kommune- Ravnanger ungdomsskule med tema spesialundervisning Askøy kommune - Ravnanger ungdomsskule
29. mai - 30. okt 22 - 44 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Øygarden kommune - Skogsvåg skule med tema skulemiljø Øygarden kommune - Skogsvåg skule
juni 2020
22. jun - 18. des 26 - 51 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bergen kommune – Ytre Arna skule med tema elevens utbytte av opplæringa Ytre Arna skule
22. jun - 18. des 26 - 51 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Osterøy kommune – Lonevåg skule med tema elevens utbytte av opplæringa Lonevåg skule
august 2020
18. aug - 30. nov 34 - 49 Fylkesmannen v/Line Sperre Tilsyn med Modalen kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage Modalen
19. aug - 15. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Astrid Terese Aam Tilsyn med Sogndal kommune og grunnskuleopplæring for vaksne Sogndal opplæringssenter
19. aug - 18. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Julie Daae Tilsyn med Sunnfjord kommune etter introduksjonslova Tilsynet vert varsla som eit stadleg tilsyn. Vi vil kome tilbake til tidspunktet for gjennomføring av intervju.
19. aug - 18. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Julie Daae Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova Tilsynet vert varsla som eit stadleg tilsyn. Vi vil kome tilbake til tidspunktet for gjennomføring av intervju.
20. aug - 15. des 34 - 51 Fylkesmannen v/ Astrid Terese Aam Tilsyn med Vestland fylkeskommune og vidaregåande opplæring for vaksne Dokumenttilsyn
Dato Arrangement
mai 2020
28. mai - 30. okt Tilsyn med Sunnfjord kommune- Halbrend skule med tema spesialundervisning
28. mai - 30. okt Tilsyn med Askøy kommune- Ravnanger ungdomsskule med tema spesialundervisning
29. mai - 30. okt Tilsyn med Øygarden kommune - Skogsvåg skule med tema skulemiljø
juni 2020
22. jun - 18. des Tilsyn med Bergen kommune – Ytre Arna skule med tema elevens utbytte av opplæringa
22. jun - 18. des Tilsyn med Osterøy kommune – Lonevåg skule med tema elevens utbytte av opplæringa
august 2020
18. aug - 30. nov Tilsyn med Modalen kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage
19. aug - 15. des Tilsyn med Sogndal kommune og grunnskuleopplæring for vaksne
19. aug - 18. des Tilsyn med Sunnfjord kommune etter introduksjonslova
19. aug - 18. des Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova
20. aug - 15. des Tilsyn med Vestland fylkeskommune og vidaregåande opplæring for vaksne