BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190530T000000 DTSTAMP:20190826T060027Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190530T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskule opplæringa UID:ca816364-81f4-44ea-a9cc-244e04c57ad6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kommunar som ø\;nskjer &arin g\; drive symjeopplæ\;ring for nykomne minoritetssprå\;klege el evar kan sø\;kje Fylkesmannen om tilskot.

Fri st: 30.05.2019 00:00
Lenke: https://ww w.fylkesmannen.no/vestland/tilskot/tilskot-til-symjeopplaring-for-nykomne -minoritetsspraklege-elevar-i-grunnskuleopplaringa/
Arrangør: Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:< /strong> Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskule opplæringa TRIGGER:-P44DT4H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR