BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190915T230000 DTSTAMP:20190915T132038Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190915T230000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg UID:ebc93f2c-7986-4bd4-aabe-91817b6d632b X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tilskottet skal bidra med finansie ring og stimulere kommunane til å\; gje grunnskuleopplæ\;ring t il barn og unge som sø\;kjer opphald i Noreg.

Frist: 15.09.2019 23:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestland/til skot/opplaring-til-barn-og-unge-som-sokjer-opphald-i-noreg2/
Arrangør: Fylkesmannen v/ Haldis Liv HåpoldøyMålgruppe: Barn og unge som søkjer opphald i Noreg BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg TRIGGER:PT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR