BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T235900 DTSTAMP:20200404T224952Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester UID:f3a71b6c-01a5-410e-b2a6-ed96c38d9e32 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tilskotet skal bidra til å\; styrkje tilbodet til personar med langvarige og samansette behov for tene ster ved å\; etablere heilskaplege\, samtidige og verksame tenester frå\; ulike nivå\; og sektorar.

Frist: 01.03.2020 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen .no/vestland/tilskot/2020/03/tilbod-til-vaksne-med-langvarige-og-samanset te-behov-for-tenesterny-side/
Arrangør: Fy lkesmannen i Vestland
Målgruppe: Vaksne med al vorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblem\, valdsprobl ematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling\, rehabi litering\, oppfølging og støtte.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester TRIGGER:-P17D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR