BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200215T235900 DTSTAMP:20200711T112102Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200215T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:258 millionar kroner til kommunale klimakutt UID:6a8d6080-c9a4-46cf-b3c1-81ec8d345df8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Klimaendringane er her. Det er vik tig å\; redusere klimagassutsleppa i kommunane\, samstundes som ein arbeider aktivt med klimatilpasning. Fylkesmannen oppmodar alle kommunar om å\; sø\;kje klimasatsmidlar. Fristen er 15. februar 2020. \;

Frist: 15.02.2020 2 3:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestland/tilskot/2020/02/258-millionar-til- kommunale-klimakutt-i-2020/
Arrangør: Milj ødirektoratet
Målgruppe: Kommunar og fylkeskom munar
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:258 millionar kroner til kommunale klimakutt TRIGGER:-P73DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR