BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191122T000000 DTSTAMP:20200708T041119Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191122T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemitti sme UID:ac41aab8-b0ac-4aeb-855c-32d319b6071d X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

For skuleå\;ret 2019/2020 har Stortinget lø\;yvd 15 millionar kroner til turar for ungdom til ti dlegare konsentrasjonsleirar etter andre verdskrig. Må\;lgruppa er u ngdommar mellom 12-16 å\;r\, og lengda på\; turen må\; ver e minimum tre overnattingar. Frist for å\; sø\;kje tilskot til skuleå\;ret 2019/2020 er 22. november 2019.

F rist: 22.11.2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesm annen.no/vestland/tilskot/2019/11/tilskot-til-skuleturar-i-samband-med-ha ndlingsplan-mot-antisemittisme/
Arrangør: Utdanningsdirektoratet
Målgruppe: Målgruppa er ungdommar mellom 12-16 år
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemitti sme TRIGGER:-P114DT15H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR