BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191001T235500 DTSTAMP:20200807T011203Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191001T235500 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot til utsiktsrydding UID:9884cc68-5283-4b0c-b30b-4f0a6e82c247 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tilskot til utsiktsrydding knytt t il jordbruket sitt kulturlandskap skal gje auka utsikt frå\; ferdsel så\;rer\, vegkantar og vegnæ\;re utsiktspunkt til landbruket si tt kulturlandskap. \;Fylkesmannen har diverre ikkje få\;tt tilde lt nye midlar til utsiktsrydding for sø\;knadsomgangen 2019.

Frist: 01.10.2019 23:55
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestland/tilskot/ 2019/03/tilskot-til-utsiktsrydding/
Arrangør: Fylkesmannen
Målgruppe: Føretak som ønskje r å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot til utsiktsrydding TRIGGER:-P155DT1H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR