Fagsamlingar og møte i fylkesberedskapsråd før samanslåing

Her finn du lenkjer til artiklar om fagsamlingar og møte i fylkesberedskapsråda som Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerte i 2018, før samanslåinga til Fylkesmannen i Vestland frå 1. januar 2019.

Møte i fylkesberedskapsråda i 2018:

Fylkesberedskapsrådet i Hordaland, årleg møte 18. og 19. januar 2018

Fylkesberedskapsrådet i Sogn og Fjordane, årleg møte 13. og 14. februar 2018

 

Fagsamlingar for kommunane i 2018:

Fagsamling beredskap, Hordaland - 18. og 19. oktober 2018

Konferanse om samfunnstryggleik og beredskap, Sogn og Fjordane - 30. oktober 2018

 

 

Fylkesberedskapssjef