Telefonmøte med kommunane


Fylkesmannen, kommunane og helseføretaka har jamlege telefonmøte om koronasituasjonen. Her følgjer referat frå møta.

Publisert 12.11.2020

Referata ligg vedlagt i høgremargen.

Dokument