Møte i fylkesberedskapsrådet

Deltakarar på telefonmøte i fylkesberedskapsrådet på Statens Hus i Bergen (foto: Anne Eide/Fylkesmannen)
Deltakarar på telefonmøte i fylkesberedskapsrådet på Statens Hus i Bergen (foto: Anne Eide/Fylkesmannen) (Foto: Anne Eide / Fylkesmannen)

Her følgjer referat frå møta der fylkesberedskapsrådet diskuterer koronaberedskap. 

Møtet den 28. februar vart gjennomført som eit telefonmøte, der mange av medlemene deltok frå Statens Hus i Bergen og på Leikanger. 

På møtet orienterte fylkeslege Helga Arianson om situasjonen, og det vart diskutert førebuingar og planlegging for å kunne handtere ein mogleg pandemi. 

Fylkesmannen følgjer situasjonen nøye, og vil kalle inn til nytt møte i fylkesberedskapsrådet ved behov.