Rapportar frå tilsyn med kommunal beredskapsplikt (før 2019)

Her finn du rapportar frå tilsyn med kommunal beredskapsplikt gjennomført av Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, før samanslåing til Fylkesmannen i Vestland frå 1. januar 2019.

Fylkesberedskapssjef