Kurs om samfunnstryggleiks- og beredskaparbeid

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto (Foto: NUSB/DSB)

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) har publisert kursplan for hausten 2019.

Kurssenteret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og ligg i Heggedal/Asker.

 

NUSB tilbyr ei rekkje ulike kurs, mange av dei er særskilt retta mot kommunalt samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid. Kurs ved NUSB blir i hovudsak gjennomført over to eller tre dagar, og kursavgift inkluderer overnatting, måltid og kursmateriell.

 

Kurs hausten 2019:

  • Grunnkurs i risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Helhetlig ROS i kommunen
  • Utvikling av beredskapsplan for kommunen
  • Øvingsplanlegging
  • Grunnkurs og administratorkurs DSB-CIM
  • Instruktørkurs Nødnett.
  • Sikkerhet ved store arrangementer
  • Liaison og samvirke i sikkerhets- og beredskapsarbeid
  • Sikringsrisikoanalyse
  • Øvingsplanlegging for industrivernet

Fylkesberedskapssjef