Fagsamlingar innan samfunnstryggleik og beredskap

Fylkesmannen arrangerer fagsamlingar og kurs for kommunane, og årlege møte i fylkesberedskapsrådet.

Sjå vedlagt lenke til eiga side der du finn artiklar og presentasjonar frå fagsamlingar og møte i fylkesberedskapsråda som vart arrangert i 2018 av Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.


25.10.2019

Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap

Meir enn hundre deltakarar frå kommunane, regionale statlege aktørar og frivillige organisasjonar var samla på Park Hotel Vossevangen 16. og 17. oktober.

15.08.2019

Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap

Erfaringsdeling frå smitteutbrotet på Askøy og "Viking Sky"-ulukka ved Hustadvika er blant temaa på programmet på fagsamlinga på Voss 16. og 17. oktober.