Fagsamlingar

Fylkesmannen arrangerer fagsamlingar og kurs for kommunane, og årlege møte i fylkesberedskapsrådet.

 

Trykk på lenkene under for å sjå artiklar med bilete og og presentasjonar.

 

Møte i fylkesberedskapsråda i 2018:

Fylkesberedskapsrådet i Hordaland, årleg møte 18. og 19. januar 2018

Fylkesberedskapsrådet i Sogn og Fjordane, årleg møte 13. og 14. februar 2018

 

Fagsamlingar for kommunane i 2018:

Fagsamling beredskap, Hordaland - 18. og 19. oktober 2018

Konferanse om samfunnstryggleik og beredskap, Sogn og Fjordane - 30. oktober 2018

 

 


Fylkesberedskapssjef