Ledige traineestillingar hjå Fylkesmannen i Vestland

Vi lyser ut to traineestillingar innan fagområda miljø og verjemål. Stillingane er for personar med nedsett funksjonsevne og høgare utdanning, og er del av ei statleg satsing for å inkludere personar med nedsett funksjonsevne i arbeidsmarknaden.

Søknadsfrist for begge traineestillingane er 15. august.