Fungering sommaren 2019

Her finn du ei oversikt over kven som fungerer under ferieavviklinga hjå Fylkesmannen i Vestland i sommar.

Fungering veke 27
28
29 30 31 32 33  
Fylkesmann     Jorunn Felde Jorunn Felde      
Fylkeslege     Anne Grete Robøle Sjur Lehmann Sjur Lehmann Øystein B. Jacobsen Sjur Lehmann
Miljødirektør Sissel Storebø Sissel Storebø Eline Orheim Stein Byrkjeland   Stein Byrkjeland  
Utdanning- og verjemålsdirektør       Grete Fjeld Grete Fjeld Marianne Svege Marianne Svege
Kommunaldirektør Anne Kristin Eitungjerde Arve Meidell     Haavard Stensvand Anne Kristin Eitungjerde  
Landbruksdirektør   Bjørn Harald Haugsvær Bjørn Harald Haugsvær Jorunn Felde      
Organisasjon- og strategidirektør Tone Britt Steinsland Tone Britt Steinsland     Maria Nesse Haugen