Ledige stillingar

Har du lyst på ein spennande og variert arbeidskvardag i eit godt og tverrfagleg miljø? Vi har for tida fleire ledige stillingar ved kontorstadane våre i Bergen og Leikanger.