Tilrår oppretting av Kvist naturreservat

Fylkesmannen tilrår oppretting av Kvist naturreservat etter prosedyren for frivillig skogvern.

Oppretting av Kvist naturreservat i Balestrand skjer i eit område med store naturverdiar. Eit framlegg om oppretting av naturreservatet har vore på høyring, og Fylkesmannen tilrår at naturreservatet vert oppretta i tråd med tilbodet frå grunneigarane.

Utsyn frå Kleivi. Foto Tom Dybwad

Utsyn frå Kleivi. Foto Tom Dybwad