Kunngjering - Nytt løyve til avfallsanlegg på Ågotnes

Stena Recycling AS har den 10. mars fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på CCB-basen på Ågotnes i Askøy kommune.

 

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no.

Rett til å klage 

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på
vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Fylkesmannen, som kan gjere om
vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med
referansenummeret som står i saksdokumenta.