Fagdag bringebær

Innvik fruktlager, Norsk landbruksrådgiving Vest og Fylkesmannen i Vestland inviterer til fagdag som webinar pga. smittesituasjonen. Webinaret vert i to bolkar på Teams torsdag 12. november og måndag 16. november.

Hovudtema er:
Langskotproduksjon i tunnel/ tidlegproduksjon i veksthus
Sjukdomar i bringebær/bringebærsortar
Kostnadseffektiv produksjon av bær

Deltakaravgift kr 150 pr. person blir fakturert i etterkant.

Påmelding innan 11. november kl 12.00 til: Innvik Fruktlager, e-post: anita@innvikfrukt.no, tlf. 412 74 549.
NB! Oppgje om de skal delta begge dagar eller berre på del 1 eller del 2 då det vert oppkobling på to ulike linkar.

Sjå meir deltaljar om endringane frå fysisk fagdag til webinar i oppdatert program.