Mobilisering med LivOGLyst

Mangfald i LivOGLyst
Mangfald i LivOGLyst (Foto: Ragna Flotve, Fylkesmannen i Vestland)

Eit levande lokalsamfunn er ein føresetnad for vekst og utvikling i landet vårt. Filmen Mobilisering med LivOGLyst syner mangfald i korleis LivOGLyst-samfunna går fram, og kva som kan inspirere til aktivitet.

Eit viktig mål for det regionale utviklingsprogrammet LivOGLyst er mobilisering i lokalsamfunnet. Her skal innbyggarane, med sine ulike interesser og ressursar delta aktivt i å utvikle lokalsamfunnet sitt. Gjennom dette mangfaldet kan det skapast nye aktivitetar, arbeidsplassar og bulyst.

Fylkesmannen i Vestland har, i samarbeid med den regionale partnerskapen og LivOGLyst-entusiastar, laga ein inspirasjonsfilm for å stimulere til mangfaldig mobilisering i lokalsamfunna.