Matproduksjon

Fylkesmannen er pådrivar for verdiskaping og utvikling i matproduksjonen gjennom lokal foredling og omsetting. Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Fylkesmannen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. 

Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Fylkesmannen samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir


10.10.2019

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i januar 2020.

16.09.2019

Inspirasjon til lokal foredling av mjølk

Velkommen til deg som lurer på å foredle mjølka di sjølv eller samarbeide med nokon som vil starte ysteri. Er du kokk, formidlar, bloggar om ost eller på andre måtar interesserer deg for å foredle eller formidle norsk ost og råvarer frå norsk mjølk - velkommen!

21.08.2019

Nordfjord Smak

Eit signaturmerke for lokalmat, Nordfjord Smak, er etablert. Det har vorte skapt ein arena for 23 einskildaktørar som no ser kva potensiale og moglegheiter det ligg i eit tett samarbeid for å sikre vidare utvikling i regionen.

05.07.2019

Ny forsking på pære og sider i vest

To av dei ni forskingsprosjekta som fekk støtte frå Regionalt forskingsfond i sist veke, gjekk til fruktnæringa i nye Vestland fylke.

01.07.2019

Verdsmeistar inspirerte ystelystne til lokal foredling av mjølk

30 bønder fordelt på 22 foretak, nyfikne og med interesse for å starte foredling av mjølk, deltok på inspirasjonskurs i Førde og Nordfjordeid i april. Verdsmeistar i ost, Jørn Hafslund frå Ostegården, var inspirator.

20.05.2019

Mat og kultur i det vestnorske fjordlandskapet til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. Tjue verksemder frå regionen vert plukka ut som deltakarar til messa. Er di verksemd ei av dei?

11.03.2019

Inspirasjon til lokal foredling av mjølk

Marknaden etterspør fleire ostar og produkt av mjølk. Vi inviterer til to inspirasjons- og fagdagar i april der de får ei innføring i kva mogelegheiter som ligg i ysting av eiga mjølk.