Statistikkbanken for landbruk er utvida med skogbruksdata

Skoghogst
Skoghogst (Foto: Torkel Hofseth, Fylkesmannen)

Fylkesmannen i Vestland har utarbeida ein statistikkbank for landbruket i Vestland. No er statistikk for skogbruk kome på plass.

I statistikkbanken finn du no ei arkfane for hogst- og planteareal der du kan finne tal for hogst av gran og furu og kor mykje areal som er planta. Statistikken går tilbake til 2010.

I statistikkbanken finn du statistikk for ulike produksjonar og areal knytt til jord- og skogbruk i Vestland