Landbruksstatistikk

Her presenterer vi ulik statistikk for landbruket i Vestland. Dette er ikkje ei fullstendig oversikt, men illustrasjon av nokre av utviklingstrekka i jord- og skogbruket i Vestland. Statstikken vert jamleg oppdatert gjennom året. Er du interessert i andre tal eller produksjonar enn det du finn her, ta kontakt med oss.