Tid for eigenkontroll av gjødsellager

Gjødselport

Regelmessig tilsyn av gjødsellager og teknisk utstyr vil redusere risiko for uhell og forureining.

Publisert 02.05.2019

Ein stor del av driftsbygningane blei bygd for 30-50 år sidan, og av og til skjer det større og mindre utslepp frå gjødsellager. Årsaka kan vere svikt i eldre gjødselportar, tappekranar og andre konstruksjonar som er særleg utsette i eit aggressivt miljø.

Sommaren er tida for tomme gjødsellager og rett tidspunkt for kontroll. Her er lista opp ein del viktige sjekkpunkt for årlege kontrollar.

Gjødsellager betong:

 • Sjekk om synleg lekkasje frå gjødsellager
 • Sjekk inspeksjonskum til drenering rundt gjødsellageret
 • Sjekk betongen i berande konstruksjonar, at den ikkje er forvitra og armeringa er synleg
 • Sjekk opplegg for gjødselrister og spalt
 • Ved vedlikehald i innvendig i gjødsellager må det nyttast fagfolk med spesialutstyr (gassfare)

Gjødselkum betongelement:

 • Sjekk om synleg lekkasje
 • Sjekk inspeksjonskum til drenering rundt gjødselkum
 • Sjekk om riss og forvitring i samanføying mellom betongelement
 • Sjekk om armering er synleg
 • Sjekk om korrosjon på eventuelt utvendige strekkband/vire

Gjødselkum stål:

 • Sjekk om synleg lekkasje
 • Sjekk om skade på innvendig pvc-duk
 • Sjekk om korrosjon på utvendig stålplater og søyler
 • Sjekk om korrosjon på boltar i plateskøytar
 • Sjekk om korrosjon på innfestingsboltar for stålsøyler til tresvill
 • Sjekk om ròteskader på tresvill

Gjødselport:

 • Sjekk om korrosjon og sprekker på metallkonstruksjon i gjødselport
 • Sjekk om korrosjon på innfestingsboltar
 • Skift gummilist og finèrplate i gjødselport ved behov

Tappekran:

 • Sjekk om korrosjon på innfestingsboltar for tappekran
 • Sjekk om korrosjon på rør
 • Sjekk om korrosjon og funksjon på tappekran
 • Ver merksam på frostskader i kran