Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
juni 2020
10. jun 24 Fylkesmannen Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane Thon Hotell Jølster, Skei
september 2020
01. sep - 02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland og læringsnettverket Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland Bergen
22. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar Nasjonal klimaomstillingskonferanse Sogndal (Quality hotel Sogndal)
23. sep 39 Fylkesmannen og Helsedirektoratet Temadag IPLOS i Bergen Zander K i Bergen
24. sep 39 Fylkesmannen og Helsedirektoratet Temadag IPLOS på Skei Thon Hotell Skei i Jølster
oktober 2020
20. okt - 21. okt 43 Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen Fagsamling innan samfunnstryggleik og beredskap Voss
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
10. jun Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane
01. sep - 02. sep Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland
22. sep - 24. sep Nasjonal klimaomstillingskonferanse
23. sep Temadag IPLOS i Bergen
24. sep Temadag IPLOS på Skei
20. okt - 21. okt Fagsamling innan samfunnstryggleik og beredskap