Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2019
28. aug - 29. aug 35 Fylkesmannen i Vestland og Læringsnettverka Prosjektutviklingsseminar for barneverntenestene Flesland, Clarion Hotell Bergen Airport
29. aug 35 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 29. august 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen, møterom Ulriken
september 2019
02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland v/beredskapsseksjonen CIM-verkstad i Bergen Statens hus Bergen
03. sep 36 Fylkesmannen i Vestland, KoRus vest Bergen Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering Thon Hotel, Jølster
03. sep - 04. sep 36 Fylkesmannen i Vestland og Fylkeskommunen i Hordaland og Sogn og Fjordane Landbrukskonferansen 2019 - Klimaklokt vestlandslandbruk Sogndal Quality hotell, Sogndal
05. sep 36 Fylkesmannen i Vestland, KoRus vest Bergen Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering Hotell Terminus/KoRus sine lokale i Kanalveien 5
09. sep - 10. sep 37 Helse Førde Kurs i akuttmedisin hausten 2019 Førde
09. sep - 10. sep 37 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Akuttmedisinkurs for LIS 1 Nordhordland legevakt Nordhordland legevakt, Kvassnesvegen 48 A, Isdalstø
10. sep 37 Helse Flørde Kurs i nødnett hausten 2019 Førde Sentralsjukehus, audiotoriet
11. sep - 12. sep 37 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS 1 hausten 2019 Førde
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
28. aug - 29. aug Prosjektutviklingsseminar for barneverntenestene
29. aug Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 29. august 2019
02. sep CIM-verkstad i Bergen
03. sep Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering
03. sep - 04. sep Landbrukskonferansen 2019 - Klimaklokt vestlandslandbruk
05. sep Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering
09. sep - 10. sep Kurs i akuttmedisin hausten 2019
09. sep - 10. sep Akuttmedisinkurs for LIS 1 Nordhordland legevakt
10. sep Kurs i nødnett hausten 2019
11. sep - 12. sep Kurs i akuttmedisin for LIS 1 hausten 2019