BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200310T153000 DTSTAMP:20200404T215220Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200309T083000 LOCATION:Førde sentralsjukehus SEQUENCE:0 SUMMARY:Kurs i akuttmedisin for helsepersonell UID:6a2999d0-e1bd-466d-a1cb-de90d9e45d1f X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Det er 24 plasser på\; f&osla sh\;rste kurs 9.-10. mars. Dette kurset er for legevaktpersonell og ikkje for LIS1-legar.

Frist: 02.03.2020 15:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestland/kurs-og-konferansar/2020/03/kurs- i-akuttmedisin-for-legar-mars-2020/
Arrangør: Helse Førde og Fylkesmannen
Målgruppe: Leg evaktpersonell (ikkje LIS1-legar)
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kurs i akuttmedisin for helsepersonell TRIGGER:-P13DT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR