Akuttmedisinkurs for LIS1 legar

Dato:
11. mars 2020 08:30 - 12. mars 2020 15:30
Stad:
Førde sentralsjukehus
Arrangør:
Helse Førde og Fylkesmannen
Målgruppe:
LIS1-legar under Helse Førde
Påmeldingsfrist:
02.03.2020 15:00:00

Dette kurset er ei blanding av teori og praksis.

Ta med varme kle til øvingspostane som skjer ute og i prehospitalt bygg.

Kurset er godkjent som emnekurs i den norske legeforening.

Nasjonalt kompetansesenter for legvaktmedisin har utarbeidd eit obligatorisk nettbasert forkurs til akuttmedisinkurset og obligatorisk forkurs i nødnett. Hugs å ta med kursbevis ved oppmøte.

Fylkesmannen dekker kursavgift og overnatting etter behov. LIS1 skal sende reiserekning til Helse Førde.

Meir informasjon kan du finne i programmet til høgre. Ta kontakt med kursleiar Norleiv Helgheim dersom du har spørsmål på telefon 95 22 07 49.

Dato:
11. mars 2020 08:30 - 12. mars 2020 15:30
Stad:
Førde sentralsjukehus
Arrangør:
Helse Førde og Fylkesmannen
Målgruppe:
LIS1-legar under Helse Førde
Påmeldingsfrist:
02.03.2020 15:00:00