BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200311T130000 DTSTAMP:20200404T215446Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200310T120000 LOCATION:Kviknes hotell\, Balestrand SEQUENCE:0 SUMMARY:Oppstartssamling for nasjonalpark- og verneområdestyre UID:4582ce8b-bc51-4b17-ae59-1b6b03a84688 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Verneområ\;deforvaltninga\, i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland\, arrangerer oppstartssamling for dei nye nasjonalpark- og verneområ\;destyra som er oppnemnde etter v alet i fjor.

Frist: 23.02.2020 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestland/kurs-og-konferansar/202 0/03/Oppstartssamling-for-nasjonalpark-og-verneomradestyre/
Arrangør: Fylkesmannen i Vestland og verneområdeforvalt ninga
Målgruppe: Alle faste styremedlemmer og varamedlemmer i dei nye nasjonalpark- og verneområdestyra
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Oppstartssamling for nasjonalpark- og verneområdestyre TRIGGER:-P12DT17H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR