Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming"

Dato:
19. mars 2019 09:00 - 20. mars 2019 15:00
Stad:
Scandic Sunnfjord Hotell, Førde
Ansvarleg:
Stryn kommune, Fylkesmannen
Målgruppe:
Sakshandsamarar, og tilsette i barneverntenesta
Påmeldingsfrist:
01.03.2019 23:55:00

Som ein del av regjeringa sin kompetansestrategi 2018-2024 har Fylkesmannen i Vestland etablert kommunale læringsnettverk. Dette for å legge til rette for kvalitetsutvikling på lokalt nivå. Læringsnettverket i Sogn og Fjordane har bestemt seg for å samlast kring eitt prosjekt, der Stryn kommune er vertskommune for prosjektet.

Sjå vedlagde informasjon og program.

Kontakt prosjektleiar Rita Stølen Veamyhr, Stryn kommune, om de har spørsmål:

Tlf. 57 87 47 82

E-post: rita.veamyhr@stryn.kommune.no

 

 

Dato:
19. mars 2019 09:00 - 20. mars 2019 15:00
Stad:
Scandic Sunnfjord Hotell, Førde
Ansvarleg:
Stryn kommune, Fylkesmannen
Målgruppe:
Sakshandsamarar, og tilsette i barneverntenesta
Påmeldingsfrist:
01.03.2019 23:55:00