Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2019 til kommunane i Hordaland

Fylkesmannen har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt 2019 til kommunane i Hordaland.

Det er tildelt 15,15 mill. kroner som prosjeksskjønn til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane.  Fylkesmannen fekk inn 43 søknader og av desse vart 28 prosjekt tildelt midlar. I tillegg er det tildelt midlar til særskilt satsing mot barnefattigdom. 

Til høgre finn du brev til kommunane og oversikt over søknader og tildeling.