Frist Veke Høyring
juni 2019
05. jun 23 Søknad om endra løyve for avfallsanlegg i Etne
mai 2019
15. mai 20 Søknad om utsleppsløyve ved etablering av biogassanlegg på Eldøyane
14. mai 20 Søknad om løyve for Ånneland vassbehandlingsanlegg
april 2019
26. apr 17 Søknad om løyve - Tiltak i sjø, Rubbestadneset
24. apr 17 Søknad om utslepp frå Ljotelitunnelen i Årdal
11. apr 15 Søknad om endring av løyve på Ravnanger
05. apr 14 Søknad om løyve - sikteverk ved Store Lungegårdsvann
01. apr 14 Forskrift for regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland
mars 2019
13. mar 11 Oppstart av frivillig skogvern i tre område i Hordaland
februar 2019
15. feb 7 Søknad om mellomlagring av asfaltmassar på Espehaugen 54
Frist Høyring
juni 2019
05. jun Søknad om endra løyve for avfallsanlegg i Etne
mai 2019
15. mai Søknad om utsleppsløyve ved etablering av biogassanlegg på Eldøyane
14. mai Søknad om løyve for Ånneland vassbehandlingsanlegg
april 2019
26. apr Søknad om løyve - Tiltak i sjø, Rubbestadneset
24. apr Søknad om utslepp frå Ljotelitunnelen i Årdal
11. apr Søknad om endring av løyve på Ravnanger
05. apr Søknad om løyve - sikteverk ved Store Lungegårdsvann
01. apr Forskrift for regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland
mars 2019
13. mar Oppstart av frivillig skogvern i tre område i Hordaland
februar 2019
15. feb Søknad om mellomlagring av asfaltmassar på Espehaugen 54