Frist Veke Høyring
april 2019
26. apr 17 Søknad om løyve - Tiltak i sjø, Rubbestadneset
24. apr 17 Søknad om utslepp frå Ljotelitunnelen i Årdal
11. apr 15 Søknad om endring av løyve på Ravnanger
05. apr 14 Søknad om løyve - sikteverk ved Store Lungegårdsvann
01. apr 14 Forskrift for regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland
mars 2019
13. mar 11 Oppstart av frivillig skogvern i tre område i Hordaland
februar 2019
15. feb 7 Søknad om mellomlagring av asfaltmassar på Espehaugen 54
11. feb 7 Søknad om utsleppsløyve for Tokagjelet kraftverk
januar 2019
15. jan 3 Framlegg om oppretting av Kvist naturreservat
09. jan 2 Søknad om utsleppsløyve for Palmafossen kraftverk
Frist Høyring
april 2019
26. apr Søknad om løyve - Tiltak i sjø, Rubbestadneset
24. apr Søknad om utslepp frå Ljotelitunnelen i Årdal
11. apr Søknad om endring av løyve på Ravnanger
05. apr Søknad om løyve - sikteverk ved Store Lungegårdsvann
01. apr Forskrift for regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland
mars 2019
13. mar Oppstart av frivillig skogvern i tre område i Hordaland
februar 2019
15. feb Søknad om mellomlagring av asfaltmassar på Espehaugen 54
11. feb Søknad om utsleppsløyve for Tokagjelet kraftverk
januar 2019
15. jan Framlegg om oppretting av Kvist naturreservat
09. jan Søknad om utsleppsløyve for Palmafossen kraftverk