Frist Veke Høyring
august 2019
26. aug 35 Statens vegvesen søkjer om løyve til utfylling i sjø
10. aug 32 Søknad om mottak av EE-avfall og metallavfall på Ågotnes
10. aug 32 Søknad om løyve til avfallsanlegg i Rådalen
juni 2019
20. jun 25 Rovviltnemnda region 1 har sendt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på høyring
17. jun 25 Fjord Base AS i Florø søkjer om løyve til utfylling i sjø
10. jun 24 Høyring av frivillig skogvern av tre område i Sogn og Fjordane
05. jun 23 Høyring av frivillig skogvern av fem område i Hordaland
05. jun 23 Søknad om endra løyve for avfallsanlegg i Etne
mai 2019
15. mai 20 Søknad om utsleppsløyve ved etablering av biogassanlegg på Eldøyane
14. mai 20 Søknad om løyve for Ånneland vassbehandlingsanlegg
Frist Høyring
august 2019
26. aug Statens vegvesen søkjer om løyve til utfylling i sjø
10. aug Søknad om mottak av EE-avfall og metallavfall på Ågotnes
10. aug Søknad om løyve til avfallsanlegg i Rådalen
juni 2019
20. jun Rovviltnemnda region 1 har sendt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på høyring
17. jun Fjord Base AS i Florø søkjer om løyve til utfylling i sjø
10. jun Høyring av frivillig skogvern av tre område i Sogn og Fjordane
05. jun Høyring av frivillig skogvern av fem område i Hordaland
05. jun Søknad om endra løyve for avfallsanlegg i Etne
mai 2019
15. mai Søknad om utsleppsløyve ved etablering av biogassanlegg på Eldøyane
14. mai Søknad om løyve for Ånneland vassbehandlingsanlegg