Frist Veke Høyring
oktober 2019
18. okt 42 Søknad om endra løyve i Simonsviken næringspark
04. okt 40 Søknad om løyve etter forureiningsregelverket i samband med bygging av Offerdal kraftverk
september 2019
30. sep 40 NOMIL søkjer om endra løyve til avfallshandtering
29. sep 39 Mottak av forureina jord på Laksevågneset
24. sep 39 Søknad om løyve til utslepp av prosessavløpsvatn frå produksjon av sløgd laks
08. sep 36 Søknad om mottak av reine stein- og jordmassar
06. sep 36 Løyve til opprydding i forureina grunn
01. sep 35 Søknad om løyve til avfallsanlegg i Godvik er trekt
august 2019
30. aug 35 Søknad om mellomlagring av asfalt og betong, Vie, Førde
30. aug 35 Søknad om undervassprenging Bulandet i Askvoll
Frist Høyring
oktober 2019
18. okt Søknad om endra løyve i Simonsviken næringspark
04. okt Søknad om løyve etter forureiningsregelverket i samband med bygging av Offerdal kraftverk
september 2019
30. sep NOMIL søkjer om endra løyve til avfallshandtering
29. sep Mottak av forureina jord på Laksevågneset
24. sep Søknad om løyve til utslepp av prosessavløpsvatn frå produksjon av sløgd laks
08. sep Søknad om mottak av reine stein- og jordmassar
06. sep Løyve til opprydding i forureina grunn
01. sep Søknad om løyve til avfallsanlegg i Godvik er trekt
august 2019
30. aug Søknad om mellomlagring av asfalt og betong, Vie, Førde
30. aug Søknad om undervassprenging Bulandet i Askvoll