Frist Veke Høyring
september 2019
08. sep 36 Søknad om mottak av reine stein- og jordmassar
06. sep 36 Løyve til opprydding i forureina grunn
01. sep 35 Søknad om løyve til avfallsanlegg i Godvik er trekt
august 2019
30. aug 35 Søknad om mellomlagring av asfalt og betong, Vie, Førde
30. aug 35 Søknad om undervassprenging Bulandet i Askvoll
26. aug 35 Statens vegvesen søkjer om løyve til utfylling i sjø
10. aug 32 Søknad om mottak av EE-avfall og metallavfall på Ågotnes
10. aug 32 Søknad om løyve til avfallsanlegg i Rådalen
juni 2019
20. jun 25 Rovviltnemnda region 1 har sendt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på høyring
17. jun 25 Fjord Base AS i Florø søkjer om løyve til utfylling i sjø
Frist Høyring
september 2019
08. sep Søknad om mottak av reine stein- og jordmassar
06. sep Løyve til opprydding i forureina grunn
01. sep Søknad om løyve til avfallsanlegg i Godvik er trekt
august 2019
30. aug Søknad om mellomlagring av asfalt og betong, Vie, Førde
30. aug Søknad om undervassprenging Bulandet i Askvoll
26. aug Statens vegvesen søkjer om løyve til utfylling i sjø
10. aug Søknad om mottak av EE-avfall og metallavfall på Ågotnes
10. aug Søknad om løyve til avfallsanlegg i Rådalen
juni 2019
20. jun Rovviltnemnda region 1 har sendt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på høyring
17. jun Fjord Base AS i Florø søkjer om løyve til utfylling i sjø