Frist Veke Høyring
juni 2019
20. jun 25 Rovviltnemnda region 1 har sendt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på høyring
17. jun 25 Fjord Base AS i Florø søkjer om løyve til utfylling i sjø
10. jun 24 Høyring av frivillig skogvern av tre område i Sogn og Fjordane
05. jun 23 Høyring av frivillig skogvern av fem område i Hordaland
05. jun 23 Søknad om endra løyve for avfallsanlegg i Etne
mai 2019
15. mai 20 Søknad om utsleppsløyve ved etablering av biogassanlegg på Eldøyane
14. mai 20 Søknad om løyve for Ånneland vassbehandlingsanlegg
april 2019
26. apr 17 Søknad om løyve - Tiltak i sjø, Rubbestadneset
24. apr 17 Søknad om utslepp frå Ljotelitunnelen i Årdal
11. apr 15 Søknad om endring av løyve på Ravnanger
Frist Høyring
juni 2019
20. jun Rovviltnemnda region 1 har sendt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på høyring
17. jun Fjord Base AS i Florø søkjer om løyve til utfylling i sjø
10. jun Høyring av frivillig skogvern av tre område i Sogn og Fjordane
05. jun Høyring av frivillig skogvern av fem område i Hordaland
05. jun Søknad om endra løyve for avfallsanlegg i Etne
mai 2019
15. mai Søknad om utsleppsløyve ved etablering av biogassanlegg på Eldøyane
14. mai Søknad om løyve for Ånneland vassbehandlingsanlegg
april 2019
26. apr Søknad om løyve - Tiltak i sjø, Rubbestadneset
24. apr Søknad om utslepp frå Ljotelitunnelen i Årdal
11. apr Søknad om endring av løyve på Ravnanger