BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200320T230000 DTSTAMP:20200404T225606Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200320T230000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høyring av frivillig skogvern av Geitanosi i Aurland kommune UID:5a3ca667-2781-419e-8d91-0ee0cfc14367 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Som ein del av arbeidet med frivil lig skogvern sender vi forslag om vern av Geitanosi i Aurland på\; h ø\;yring. Frist for uttale er 20. mars 2020.

Frist: 20.03.2020 23:00
Lenke: https://www.fylkesmannen. no/vestland/hoyringar/2020/03/hoyring-av-frivillig-skogvern-av-geitanosi- i-aurland-kommune/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høyring av frivillig skogvern av Geitanosi i Aurland kommune TRIGGER:-P7DT12H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR