BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190830T235900 DTSTAMP:20200702T194713Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190830T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om mellomlagring av asfalt og betong\, Vie\, Førde UID:4d871c64-63d4-45e8-b511-3971ecf41ae3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Entreprenø\;rservice AS s&os lash\;kjer om lø\;yve etter forureiningslova for mottak\, foredling og mellomlagring av asfalt og betong. Frist for uttale er 30.8.2019.

Frist: 30.08.2019 23:59
Len ke: https://www.fylkesmannen.no/vestland/hoyri ngar/2019/08/soknad-om-loyve-til-mottak-handtering-og-mellomlagring-av-as falt-og-betong-pa-vie-i-forde-kommune/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om mellomlagring av asfalt og betong\, Vie\, Førde TRIGGER:-P153DT10H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR