BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190610T235900 DTSTAMP:20190826T060209Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190610T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høyring av frivillig skogvern av tre område i Sogn og Fjordane UID:b7f6200b-a7f8-4714-a6d2-37ad005269b7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Etter ø\;nskje frå\; gr unneigarane sender Fylkesmannen på\; hø\;yring framlegg om &ar ing\; opprette naturreservat gjennom ordninga med frivillig skogvern i tr e områ\;de i kommunane Bremanger og Hø\;yanger. Frist for &ari ng\; kome med frå\;segn er 10. juni 2019.

Fris t: 10.06.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no /vestland/hoyringar/2019/06/hoyring-av-frivillig-skogvern-av-tre-omrade-i -sogn-og-fjordane/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høyring av frivillig skogvern av tre område i Sogn og Fjordane TRIGGER:-P38DT4H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR