BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190605T235900 DTSTAMP:20190915T131735Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190605T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høyring av frivillig skogvern av fem område i Hordaland UID:32a540c4-b7a0-487b-b160-cca010ee5905 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Etter ø\;nske frå\; gru nneigarane sender vi ut på\; hø\;yring verneforslag på\; fem områ\;de for frivillig skogvern i Hordaland. Frist for uttale er 5. juni 2019.

Frist: 05.06.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestland/hoyringar/2019/03/hoyring-pa- frivillig-skogvern-av-fem-omrade-i-hordaland/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høyring av frivillig skogvern av fem område i Hordaland TRIGGER:-P50DT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR