Webinar for helsestasjon- og skulehelsetenesta

Tema for webinaret er covid-19 pandemien og korleis den påverkar tilbodet til born og unge i helsestasjons- og skulehelsetenesta.

Helsedirektoratet i samarbeid med folkehelseinstituttet og landsgruppa av helsesjukepleiarar (LAH) inviterer til webinar primært for helsesjukepleiarar og leiarar i helsestasjons- og skulehelsetenesta. Webinaret kan også være nyttig for leger, fysioterapeutar, merkantilt personale og andre tilsette i helsestasjon – og skulehelsetenesta.

Webinaret streames frå Helsedirektoratet i Oslo 7. mai klokka 1300-1400. Det er gratis å delta.

Opptak av foredraga vil også bli publisert i etterkant på Helsedirektoratet si heimside, der du også kan finne meir informasjon om webinaret.