Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Nettundervisning om personleg verneutstyr og handhygiene


Håndhygienedagen 5. mai blir markert med nettundervisning 5. og 6. mai om covid-19, bruk av personleg verneutstyr og handhygiene i fem ulike typar arbeidsplassar. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 04.05.2020

Korleis førebyggjer vi og kva gjer vi når smitte er påvist?

Nettundervisninga 5. og 6. mai er delt opp i fem delar, slik at dei som jobbar ved fastlegekontor, på sjukehus, i heimesjukepleia, i tannhelsetenesta eller på sjukeheimar kan følgje undervisinga som er best tilpassa sin eigen arbeidsplass.

På nettsida til Folkehelseinstituttet finn du meir informasjon om håndhygienedagen og nettundervisninga.

Under finn du lenker til dei ulike kursa.

Tema for undervisninga er bruk av personleg verneutstyr, handhygiene og andre praktiske smittevernråd knytt til covid-19. Folkehelseinstituttet legg ut opptak av undervisninga i etterkant.