"Hytteforskrifta"

Det er vedteke eit forbod mot å overnatte på fritidseigedom i annan kommune enn heimstadkommunen. Forbodet går fram av paragraf 5 i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Det følgjer av paragraf 5 at:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter Covid-19-forskriften § 8 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter Covid-19-forskriften § 11.

Vi presiserer at:

  • forbodet gjeld berre overnatting på fritidseigedommar
  • forskrifta står på eigne bein. Verken Fylkesmannen eller kommunane har noko rolle i å kunne gje dispensasjonar eller godkjenne bruk av fritidseigedommen. 

Spørsmål kan sendast til postmottak.