Forsvarleg drift i helseverksemder med ein-til-ein kontakt

I Helsedirektoratet sin rettleiar kan helsepersonell finne råd om smittevern og covid-19.

Målgruppa er fysioterapeutar, manuellterapeutar, kiropraktorar, optikarar, fotterapeutar, logopedar, psykologar og andre verksemder.

Les meir i rettleiaren som du finn i høgremargen.