Fleirtalet får hjelpa dei treng til rett tid

Ein ny evalueringsrapport viser at brukarar av kommunale rustenester er gjennomgåande positive til dei tilsette i tenestene, og fleirtalet opplever at dei får den hjelpa dei treng til rett tid.

Dei melder tilbake at kontakten med dei tilsette i kommunane, er prega av tillit, forståing og respekt. Brukarane etterlyser meir involvering av og støtte til pårørande, hjelp til jobb og utdanning og meir hjelp til fysisk trening, ernæring og kosthald.

Evalueringsrapporten frå Helsedirektoratet kan du lese her.