Nettverk for økonomiske rådgjevarar

Fylkesmannen i Vestland held fram med nettverkssamlingar i Bergen for økonomiske rådgjevarar og gjeldsrådgjevarar tilsett i Nav-kontora i fylket.

Nettverket er ein fagleg møtestad og eit diskusjonsforum for Nav-tilsette som arbeider med økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. Fylkesmannen er vertskap.

Nettverket har ei arbeidsgruppe som set tema for samlingane og bidreg med faglege innspel. I arbeidsgruppa sit tre økonomiske rådgjevarar og gjeldsrådgjevarar frå Nav-kontor og tre tilsette frå Fylkesmannen i Vestland. Deltakarane i nettverket vert oppmoda til å komme med innspel på aktuelle tema, problemstillingar og case som dei ynskjer å diskutere i møta. Vi inviterer òg eksterne foredragshaldarar til samlingane.

Har du spørsmål om nettverket? Kontaktinformasjon finn du under «Kontaktpersonar­» på denne sida.

Tidspunkt for møta i 2020

Vi legg ut informasjon om tema for samlingane så snart dei er klare. Sjå eigen informasjon om kvar samling i kurs- og konferanseoversikta vår. Påmeldingsskjema kjem ut når samlingane nærmar seg. Vi tek atterhald om endringar.


Medlemmar i arbeidsgruppa

  • Anne Lise Heggestad, Nav Årdal
  • Anita Ommedal, Nav Bergenhus
  • Geir Arne Kvam, Nav Luster
  • Elisabeth Lund-Iversen, Fylkesmannen i Vestland
  • Inger-Helene Søgnen, Fylkesmannen i Vestland
  • Sunniva T V Skogen, Fylkesmannen i Vestland