Kronprins Haakon til Kinn kommune

Den Høgvørde Kronprinsen besøker dei to neste vekene seks fylke for å lytte til erfaringar og lære om utfordringane folk har møtt under pandemien. Kronprinsen kjem til Florø 16. september med Kongeskipet. 

Kronprinsen skal i løpet av dei to vekene besøke Askim, Rygge, Stokke, Flekkefjord, Stavanger, Florø og Kristiansund og møte menneske innan sektorar som helse, jordbruk, frivilligheit, media, utdanning, olje og energi. 

Det er frivilligheit som er hovudtemaet for besøket i Florø.

Pressa er invitert til å delta, sjå vedlagte pressemelding frå Det kongelege hoff.

Kontaktpersonar

Dokument