Barnehagar og skular kan lette på smitteverntiltak

Eit nytt system med raudt, gult og grønt lys skal avgjere kva for smitteverntiltak som gjeld i barnehage og skule.

Regjeringa la fram nye smittevernrettleiarar fredag 29. mai. Systemet i dei nye rettleiarane er basert på ein trafikklysmodell, og skal hjelpe skular og barnehagar å tilpasse tiltaka til smittevernsituasjonen i samfunnet. Modellen varierer frå grønt nivå med vanleg organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til raudt nivå med meir omfattande tiltak.

«Strenge smitteverntiltak gjør det krevende å gi et fullverdig tilbud til barn og unge, og derfor kan vi ikke ha strengere tiltak enn nødvendig. Det nye systemet gjør det mulig å planlegge og forberede seg på ulike scenarier, og barnehager og skoler kan nå ta i bruk gule tiltak», seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Du finn dei nye smittevernrettleiarane og meir informasjon om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.