Landsomfattende tilsyn - somatiske spesialisthelsetjenester til "utlokaliserte pasienter"

I løpet av 2019 og 2020 skal fylkesmennene gjennomføre landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestetilbudet til pasienter som utlokaliseres på grunn av plassmangel. Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark samarbeider om dette tilsynet.

Tilsynets målsetting er, i tillegg til kontrollvirksomheten, å stimulere til forbedringsaktiviteter i alle
landets helseforetak. Tilsynsmyndigheten har også som mål at tilsynet skal bidra til
erfaringsutveksling mellom helseforetakets ulike sykehus.

Dato:
2. desember 2019 10:00 - 5. desember 2019 14:00
Sted:
Sykehuset i Telemark HF
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder og FM Vestfold og Telemark, Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
Administrativ og faglig ledelse

Kontaktpersoner